Norra Stockholms psykiatri, ny

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Norra Stockholms psykiatri

AT-läkare, våren 2016

Självmordsnära patienter

Om att bedöma risk för självmord och hjälpa den i riskzonen. Detta material tillkom av en slump. Jag skulle bara hoppa in på en föreläsning för klinikens AT-läkare och tyckte att jag behövde justera mitt material en smula. Det ena ledde till det andra, varefter alltihop spårade ur. Igen. Femtio arbetstimmar, tvåhundraåttiofem Powerpointbilder, femton stöddokument och en massa te och choklad senare undrar jag vad som hände. Men för all del, det blev en helt okay föreläsning, säkert lika bra som den hade blivit utan denna hysteri.

Vägen till förändring i livet ser ut ungefär så här: Erfarenhet -> slutsats -> motivation -> beslut -> aktion -> förändring. Fungerar inte i mitt fall, tror att det brister redan i färsta ledet. Men som sagt, bra material tycker jag själv. Mycket mer om att bedöma suicidrisk och hjälpa den som är suicidnära hittar du här.

ST-läkare i psykiatri, september 2016

Stressprevention för ST-läkare i psykiatri, huvudmaterialet

Basbilderna, sorterade under olika rubriker. Avsikten var att under ett heldagsseminarium diskutera stresshantering i syfte att "vaccinera" sig mot framtida stressrelaterad ohälsa. Säkert en äverambitiös målsättning, men många bäckar små... Här nedan mer material.Stressprevention för ST-läkare i psykiatri, sammanfattningen

Sammanfattning av ovanstående fil, och den jag utgick ifrån vid mötet. Den blev dessvärre rätt omfattande den med, men 670 bilder är trots allt färre än 900:-)Stressprevention för ST-läkare, jättemycket tankar och bilder

233 sidor, dvs 1398 bilder. Man behöver knappast alla för att klara sig, åtminstone inte på vår arbetsplats som är ganska välordnad. Å andra sidan - man vet aldrig var man hamnar i framtiden.Arbetsblad

De som var med fick arbeta en stund med vad de olika "aktörerna" - ST-läkaren själv, ST-läkarna gemensamt, klinikledningen, jag, studierektorn - kan göra för att lyfta arbetsmiljön för er ytterligare.AFSens grunder

AFS 15:4 plus en inledande skrivning om att få till en anständig arbetsplats i praktiken. Det är inte alls dumt att känna till vilka skyldigheter arbetsgivaren har om man skulle råka hamna på en arbetsplats med taskig arbetsmiljö.Några huvudtankar om att skapa en god arbetsplats

Plain text, drygt en sida. Klart bättre.Stressförebyggande program för ST-läkare

Inget nytt under solen. Denna enkla plan för att i dialog med den enskilde ST-läkaren minska risken för stressrelaterad ohälsa skrev jag ihop redan 2005. Minns inte att någon av deltagarna vid det stresseminariet var särskilt angelägen.ST-läkare i psykiatri, september 2016

Besvärliga patienter och svåra möten

Föreläsning för våra ST-läkare, januari 2016. Förmodligen visste de rubbet redan. Otroligt duktiga läkare (jag har själv anställt dem:))

Psykiatriska vuxenakutens personal, april 2016

När mötet inte går så bra

Föreläsning för akutens personal, april 2016. I det arbetet gör man nästan inget annat än möter människor som mår dåligt, och då är det ofrånkomligt att det uppstår "besvärlighet" rätt ofta. Hur man som personal förmår hantera denna besvärlighet är avgörande inte bara för patientens vård utan också för ens egen arbetsglädje och för kvaliteten på det arbete man gör.

P g a tidsbrist hade jag bara någon halvtimme på mig att välja ut vad jag tycker är det viktigaste för medarbetaren att fundera på, och här är resultatet. Väl på plats fanns det ingen projektor.

AT-läkare, maj 2024

Missnöjd på akuten, hela materialet


Missnöjd på akuten, ett urval


Återkommande seminarium som brukar ta två eller tre tillfällen att hinna igenom. En av (få) fördelar med att vara chef är att man har litet större möjligheter än övriga föreläsare att vägra anpassa det man pratar om till den tillgängliga tiden. Om alla skulle göra som jag och begära extra tid skulle det bli mycket besvärligt med schemat. Att försöka hävda att just mitt ämne är extra viktigt och extra interssant skulle med rätta inte landa väl😢.Här nedan har jag laddat upp fler dokument och bildsamlingar inom angränsande områden, t ex rättshaveristiskt beteende.


Därutöver har jag längre ner (gröna rutan) även lagt in några presentationer från andra utbildningar inom psykiatri och psykologi som jag gjort. Ni får bättre presentationer och material av klinikens föreläsare inom respektive område - mina egna presentationer är tämligen subjektiva beskrivningar av vad jag sett och kommit fram till under mina 37 år i psykiatrins värld. 


Betydligt mer att läsa finns på denna flik.

  

AT-läkare, Några Tidigare versioner

Besvärliga patienter, 2020

Man kan koka väldigt mycket soppa på en fyra minuter lång videosnutt - minst två dagar om man vill -men vanligen har vi bara två eller tre timmar till vårt förfogande. Fokus på narcissistiska och antisocialt lagda personer, men många fler får en släng av sleven här. Strängt taget är alla människor besvärliga ibland, så området är av allmänt intresse för oss alla. Baksidan av detta konstaterande är att även jag själv är besvärlig ibland, det beror helt på vem man frågar. Får mig att tänka på historien om två specialister i psykiatri som satt och skrev vårdintyg enligt LPT på varandra, samtidigt.

Besvärliga patienter, 2015

Antagligen är de varken mer eller mindre besvärliga än föregående år, men själv har jag vässat arsenalen en smula:-)

Besvärliga patienter, 2014

Återkommande föreläsning för AT-läkare. Jag ogillar  benämningen "besvärliga patienter", eftersom tusan vet vem det är som egentligen är mest besvärlig i mötet - frågar man patienten så är det säkert läkaren. "Svåra möten" eller "när det inte går så bra" är mer neutrala rubriker. Detta sagt är det ett faktum att möten går olika bra och ibland direkt illa, och det är något vi behöver kunna hantera.