Egen regi

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Föreläsningar i egen regi

Arbetsglädje

Välkommen till en förmiddag om hur du kan öka din arbetsglädje

Det står några praktiskt användbara saker om arbetsglädje i inbjudan, trots att den är från 2009. Hittar f n inte själva föreläsningen, ersätter den med filen nedan så länge. Mer om arbetsglädje hittar du här.

Arbetsglädje och hållbart ledarskap

Jag tar värstingfilen först. 1605 bilder om hållbart ledarskap, vilket i mångt och mycket handlar om att leda med arbetsglädje i förarsätet. Här har jag samlat en hel massa bra tankar för chefer som vill lyckas med uppdraget och själva ha roligt på vägen. Jag skrev ihop materialet 2011 i avsikt att använda det som en återkommande "strimma" för trainees under deras första år eller så. Det blev aldrig av, eftersom jag är tämligen rudis när det gäller att marknadsföra mig själv (vet inte hur man gör, kort sagt), men jag tror fortfarande på idén. Det blev dock en föreläsning av det för ett bemanningsföretag.


Alla stjärnorna är med - Stephen R. Covey, Ingebright Steen Jenssen, Christer Olsson,  Lisa Wade, Aleksander Kjaerulf, Kay Pollak, Jan Carlzon, Jesper Juul, Csikszentmihalyi, Jim Collins, Aleksander Perski, Lennart Lindén, Christina Maslach, Werner Erhardt, Scott M. Peck, Sigmund Freud, Gordon Livingston, L-E Liljequist, John Powell, Winston Churchill, Martin Buber, Daniel Goleman, Mahatma Gandhi, Viktor Frankl, Sören Kierkegaard, Konfutse, Kristina Lugn, Ralph Waldo Emerson, William James, Martin Seligman, Lasse Berg, Jörgen Larsson och Fredrik Warberg, Steve Jobs, George Bernard Shaw, Machiavelli, Kronblom, Mona-Lisa och många fler.

Äta Hälsosamt - hur vet man vad man ska tro på av allt man hör?

Inbjudan till kostseminarium

Så här kan en halvdag se ut. Jag har försökt med en timme, men eftersom detta område berör så många på djupet har alla så många frågor och åsikter att det verkar behövas minst en halvdag i alla fall. Vid ett tillfälle hade gruppen efter två träffar tagit sig till bild 39 av ca 150, sedan gav vi upp.

Ursprunglig föda och naturlig livsstil - är det möjligt, och är det bra?

Aldrig blir vetenskapens begränsningar så tydliga som när det gäller forskning om vad vi ska äta. Så gott som samtliga forskare förefaller vara eniga om att vitt mjöl, socker och transfetter är skadligt. Övriga födoämnen verkar generera åtminstone viss kontrovers. Livsmedelsverket skulle protestera mot det påståendet och hävda att det visst är klarlagt vad vi bör äta och inte - allt finns på deras hemsida! I realiteten kan den hemsidan ibland släpa minst tio år, så du kan hinna dö av dina troligen dåliga vanor långt innan Livsmedelsverket ändrar några råd.


I detta material har jag försökt samla några tankar om vad vi rimligen är gjorda för att äta. Jag har delvis utgått från två ur vetenskaplig synvinkel seriösa böcker, se sidan om kost och motion här.

Men den vetenskapliga evidensen är av varierande kvalitet, och det finns som sagt mycket litet som samtliga forskare är ense om. Så ta det jag skriver med en nypa salt - det är något så värdefullt som din hälsa som står på spel. Å andra sidan kan vi inte låta bli att äta "för säkerhets skull".