Ångestsjukdomar

Ångestsjukdomar


Rubriken är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar med svår, i sak orimlig eller åtminstone starkt överdriven ångest som gemensam nämnare. Sjukdomarna som tas upp är social ångest, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, akut stressyndrom och tvångssyndrom. Tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom har i DSM-5 lyfts ut och placerats i andra sjukdomsgrupper, men får stå kvar bland ångestsjukdomarna här. Därtill något om behandlingen.


Det kan i och för sig vara alldeles utmärkt med en förmåga att känna ångest i olika sammanhang - så t ex är det värdefullt för den som vill få umgås med sina medmänniskor att inse att man faktiskt kan göra bort sig socialt, och som därför är uppmärksam på andras reaktioner. Men den sjukdomsdrabbade är felkalibrerad och upplever irrationell och destruktiv ångest som hen inte kan få bukt med, trots insikten om att ångesten är starkt överdriven i förhållande till de yttre omständigheterna .Ångest och ångestsjukdomar

De vanligaste ångestsyndromen samt något om diagnostik och behandling.

Förmåga till social ångest kan vara en tillgång

Om värdet av att kunna känna ångest när så är motiverat. Det handlar om att vara rätt kalibrerad, inte om antingen-eller.

Tentamensfrågor gällande ångestföreläsning

Sju ja- eller nejfrågor. Ur pedagogisk synvinkel sett en katastrofal utvärderingsmetod, jag vet!

Tentamensfrågor gällande ångestföreläsning

Sju andra frågor, denna gång multiple choice med fem alternativ. Något bättre format än ovanstående test.

Mycket bra bok om hur man kan hjälpa unga med social ångest. Jag skrev en sammanfattning som  finns här.