Östersunds kommun

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Östersunds kommun, november 2022

På min Google Drive har jag samlat ihop ett antal filer jag tror att man kan ha användning för när man arbetar med människor, t ex i en kommun:

https://drive.google.com/drive/folders/1dvswcq1sM8GDRSbI5mZ3w2RNfV-ITKtb?usp=share_linkHär nedan några av filerna i urval:


Presentationsbilderna, ett urval

Den mindre bildsamlingen med ett urval bilder. Ungefär vad jag skulle ha hunnit visa och prata om ifall jag hade haft två dagar på mig:)


Presentationsbilderna, hela materialet

Massor med intressant läsning för den undersysselsatte. 


Ett urval tankar från kloka tänkare och författare

Stephen Covey, Jim Collins, Lisa Wade, L-E Liljequist

Mihaly Csikszentmihalyi, Ingebright Steen Jensen,  och Thomas Lundqvist. Bara att läsa och njuta!Några tankar och praktiska tips från dagens föreläsning

Inte helt okontroversiella inser jag, men du kan välja att förstå!


Samtalstips från Terapins gåva

Denna lathund har jag plitat ihop för den som vill få stöd i att bli en riktigt god samtalare. Prata inte om struntsaker med dina medarbetare - prata om sådant som är viktigt för oss alla, som livet, kärleken, meningen, sorgen, barnen och döden. Obligatorisk läsning för alla deltagare:-)

Mer läsning för chefer hittar du på denna flik från när jag föreläste för Båstad kommun för ett par år sedan. Jättemycket mer.