Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa


Det finns många former av stress och många olika reaktionsmönster. Nedan en översiktlig bild. I mitt material försöker jag bena ut skillnaderna. Egentligen är nästan all psykisk ohälsa kopplad till någon form av påfrestning/stress.

Denna bild som nedladdningsbar PDF. Beroende på duration och typ av påfrestning kan man bli sjuk på många olika sätt av stress.

Why worry?

Reaktioner på långvarig överbelastning

59 bilder om vad stressen kan göra med oss. Främst om långvarig överbelastning; akut trauma har en separat flik.


Läsvärd och underhållande bok!