Göteborgs kommun

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Göteborgs kommun

Göteborgs kommun, 23 oktober 2014

Arbetsglädje

Jag anlände med 355 bilder plus 300 reservbilder. Eftersom jag bara hade en halv dag på mig hann jag inte särskilt långt. Hade jag fått en vecka kunde det ha gått. Något för riktigt hard-core arbetsglädjefanatiker alltså, den minoritet som gett sig den på att inte slösa bort åtta timmar om dagen på att ha tråkigt bara för att de har betalt. Men om jag inte själv hade tagit fram materialet så skulle jag ha hävdat att det är förbaskat bra:-)

Besvärliga människor

Andra halvan av dagen ovan skulle ägnas åt temat "besvärliga människor". Jag har alltid varit skeptisk till detta epitet, eftersom det inte alls kan tas för givet att det är den "besvärlige" som är besvärlig. Det kanske är jag själv som är besvärlig,, eller så är arbetsplatsen vidrig, eller så är jag gift med fel person, eller så... Bättre att prata om "svåra möten" eller helt enkelt säga "när det inte går så bra" för att kunna hantera problemet mer förutsättningslöst.