Försäkringskassan ny

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Försäkringskassan

Försäkringskassan, februari 2016

Försäkringskassan 11 feb 2016, tilläggsbilder

18 kompletterande bilder till de två översta filerna nedan (den tredje - lång version - har redan uppdaterats med dessa bilder). Det blir lätt så när man behöver lämna in materialet på måndagen men föreläser först på torsdagen.

Försäkringskassan 11 feb 2016, kort version

Kortaste versionen, endast 94 sidor. En och annan bild jag visar kan visa sig inte finnas här. Hur man än försöker gissa vad deltagarna kommer att vilja höra dyker det alltid upp oväntade frågor. Det gäller att vara beredd, vilket är anledningen till att det finns två mer omfattande versioner här nedan.

Försäkringskassan 11 feb 2016, medellång version

128 sidor. Hyggligt heltäckande. Den version jag tänker mig att deltagarna helst printar ut och tar med sig till utbildningen, om skrivaren tillåter en så pass omfattande utskrift. Medarbetarens väl går före omsorgen om våra träd i detta fall!

Försäkringskassan 11 feb 2016, lång version

243 sidor. För entusiasten som vill skaffa sig en bra kursbok inom psykisk ohälsa, stresshantering, insatser på arbetsplatsen för att hjälpa drabbade, ledarskap, att skapa arbetsglädje och en del annat. Det mesta finns redan någonstans på min hemsida, men här har jag försökt samla ihop litet av varje i en fil.