IF Metall

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

IF Metall

IF Metall 26 April 2022

Rättshaverism

Det blev en extra dag med fokus på rättshaverism och andra dysfunktionella reaktioner på livets oundvikliga förtretligheter.

Kort lathund 

Några tankar om att hantera rättshaverister. Mer omfattande lathund finns i bildmaterialet ovan

IF Metall 2-3 februari 2022

Schema (om det vill sig väl)


Presentationsbilderna, lifesaverversionen

Här det allra nödvändigaste, resten av bilderna finner du i presentationen nedan.

Presentationsbilderna, extra allt


En fascinerande värld sannerligen.

Länkar till en massa bra filer på Google Drive


Man samlar på sig under trettio år i psykiatrin... Det som fascinerar mig mest efter 35 år i branschen är hur allting hänger ihop med allting annat. Jag har här försökt sortera upp ett antal nyckelfiler för folk som jobbar med folk i olika undermappar men ofta kan jag helt enkelt inte avgöra var de bäst ska placeras. En fil om en trött chef som ska försöka få fason på en rättshaveristisk medarbetare på en kass arbetsplats sorterar ju in både under "arbetsmiljö", "stress", "besvärliga medarbetare" och "ta hand om mig själv" så var ska filen läggas? Här har vi i alla fall en himla massa användbara filer att botanisera bland, det enda som fattas nu är tid!


https://drive.google.com/drive/folders/12RtMKi6SJGzzJ3ypgmwTQ66DFeDgiX7v?usp=sharing

IF Metall 18 januari 2022

Dagens schema (hoppet dör sist)


Presentationsbilderna, omfattande

Psykiatrin, stressen, de besvärliga, de missnöjda, en bra arbetsplats, allt på en dag... är det ens lönt att börja?

Presentationsbilderna, ännu fler

Man samlar på sig under trettio år i psykiatrin... En fascinerande värld sannerligen.