Förstämningssyndrom

Förstämningssyndrom


Rubriken är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar där regleringen av sinnesstämningen på något vis fallerar och man blir rov för humörsvängningar som man inte rår på med viljans kraft. Man kan vara nedstämd någon enstaka gång, i perioder eller närmast för jämnan. Ibland kombinerat med att man är upprymd i perioder, bipolär sjukdom.


Orsakerna varierar och är ibland outgrundliga. Hjälp finns att få, men både drabbad och behandlare kan behöva utrusta sig med både tålamod och - i den drabbades fall - en rejäl dos stoicism ("If" av Rudyard Kipling). Jag tar upp vad vården, patienten och de närstående kan göra. Vad kan jag själv göra för att ta mig ur min depression? Varför blir jag ändå inte bra? Hur kan jag göra för att hjälpa en vän eller anhörig som inte mår bra?


Sök professionell hjälp om egenvård inte räcker, och sluta inte ta ordinerad medicin på egen hand!Föreläsning om förstämningssjukdom, Balans 2012

Uppenbarligen en föreläsning i denna patientförenings regi, men jag minns inte riktigt sammanhanget. Har återfunnit denna fil benämnd "kort" på slutet. Den längre återfinner jag förhoppningsvis inte. Men här finns absolut en del matnytigt för drabbade och deras anhöriga och vänner. En del av bilderna har jag flyttat runt och brutit ut till mindre och mer specifika sammanställningar nedan.

Allmänt om depression och dess yttringar

15 bilder, mycket översiktligt.

Behandling av depression

32 bilder, med fokus på psykoterapeutiska aspekter.

Psykoterapi vid depression

Några ord om psykoterapi vid depression.

Varför blir jag inte bra från min depression?

Deppressioner som inte svarar särskilt mycket på behandlingen är ett av psykiatrins största dilemman. En behandling som hjälpte var gång skulle revolutionera psykiatrin. Här några tankar om hur man kan komma vidare vid terapisvikt. Att läkaren har ställt rätt diagnos och att patienten tar sin medicin och inte dricker är en god början.

Hur kan jag stötta den som är deprimerad?

12 bilder om hur jag kan hjälpa en vän eller anhörig.

Strategier vid behandling av förstämningssyndrom, min lathund

De vanligaste alternativen, så att vi inte glömmer bort några relevanta behandlingar. Det finns mycket att välja på idag, och tur är väl det med tanke på hur ofta en viss behandling ger en högst måttlig eller försumbar effekt. En enda sida:)

Regionalt vårdprogram för SLL vid affektiv sjukdom, min lathund

Det finns numera hur många riktlinjer och vårdprogram som helst för utredning och behandling av affektiv sjukdom, vilket är bra. Dessvärre kan inget av dem fullt ut lösa något av de tre största problemen kring behandlingen:

  1. Många patienter blir möjligen bättre, men långtifrån bra trots det ena adekvata behandlingsförsöket efter det andra.
  2. Vi har otillräckliga resurser för att ge alla patienter optimal behandling. Det behövs fler psykiatriker och fler psykoteraoeuter!
  3. En del patienter medverkar dåligt eller inte alls i sin behandling, vilket naturligtvis inte är något framgångsrecept.

Instabilitetsvarianter

Inget vedertaget begrepp alls, men bilderna visar på några olika varianter av affektiv instabilitet. Det är mer komplicerat än att man är "uppåt" eller "neråt".

Några varningsklockor för bipolär störning

Ju tidigare man anar att patienten med depressiva symtom egentligen har en bipolär sjukdom, desto större chans att man träffar rätt med sin behandling och desto mindre risk att man förvärrar läget.

Självhjälp vid depression

Ett urval bilder om saker man själv kan göra för att motarbeta sin depression. Mer finns i de större filerna.

Självhjälp, promenader och KAM (komplementär och alternativ medicin)

Bland annat en studie från 2008 där man undersökte vad som var vetenskapligt belagt gällande detta.

Tankar och känslor vid depression

Mer om vad du kan göra själv för att hantera din depression. Vissa bilder och förslag är rätt "tuffa" och kanske inget för de jobbigare perioderna, men kan kanske vara av värde när du mår litet bättre. Som vanligt - leta efter det just du kan ha användning för just nu och glöm resten.

Stressreduktion vid depression

Knyter an till bilderna ovan, men mer fokus på just stresshanteringen.

Tips på hur du kan stötta en deprimerad vän eller anhörig

Inte så lätt alla gånger, eftersom den som är deprimerad faktiskt är ganska grinig ibland. Men det är så man blir när man är deprimerad, och inget att fälla dom över. Nästa gång är det min egen tur att behöva hjälp och förståelse!

Stresshantering på jobbet

Det är ingen lek att befinna sig på en arbetsplats utan att fara illa, inte ens när man mår bra och förmår skydda sig. När man är deprimerad blir det naturligtvis ännu svårare att inte ta skada, samtidigt som arbetsplatsen också är en möjlighet att något för egen del - vänskap, glädje, mening, socialt sammanhang. Det paradoxala är att just när man verkligen behöver värna sig själv är ens förmåga att göra det nedsatt p g a depressionen. Man har ingen "krage" att ta sig i. Försök umgås med människor som vill dig väl och som du mår bra av, även på jobbet!

Kompendium för läkarstudenter om affektiv sjukdom

Plitade jag ihop 2003 som en bas för föreläsningar i ämnet. Powerpointifierades senare, i likhet med alla mina andra Worddokument. Det innehåller en hel del fortfararande giltiga grunder, trots sin höga ålder, men några nyare mediciner saknas av naturliga skäl.

Kompendium för sjuksöterskor om affektiv sjukdom

Påminner starkt om föregående kompendium. Minns inte riktigt vilka skillanderna var, som föranledde mig att göra två versioner.

Kommentarer till denna bild här.

LÄSTIPS