Dagens Samhälle

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Dagens Samhälle

Psykiatri för Icke-psykiatriker, 27-28 september 2023


Presentationen i PDF-format

De bilder jag visar under kursen, med viss overkill (det är ju svårt att veta i förväg exakt vad deltagarna har störst behov av att få veta). 48 sidor dvs faktiskt utskrivningsbart.

Presentationen i PDF-format, utökat material

Fler bilder. 159 sidor x 6 bilder per sida om någon vill räkna på det. Klart allmänbildande. Med en väl tilltagen färgpatron bör det i princip gå att skriva ut även detta material, men att häfta ihop det till ett kompendium kan vara knepigare.

Psykiatri för Icke-psykiatriker, 8-9 mars 2023


Presentationen i PDF-format, utökat material

Fler bilder. 159 sidor x 6 bilder per sida om någon vill räkna på det. Klart allmänbildande. Med en väl tilltagen färgpatron bör det i princip gå att skriva ut även detta material, men att häfta ihop det till ett kompendium kan vara knepigare.

Presentationen i PDF-format, utökat material

Samma bilder som ovan men i A4-format dvs en bild per sida. 954 bilder/sidor för att vara exakt. För dig som hittat någon favoritbild...

Utöver materialet i presentationerna ovan har jag plitat ihop ett hundratal dokument för den som är extra ambitös. Jag har inte hunnit peta in dem alla på denna hemsida. Många av dem finns att hämta i tidigare kurser nedan, och jag har även sorterat in dem alla i mappar på min Google Drive för att underlätta. Länk till hela kursmaterialet här, indelat i olika mappar:

https://drive.google.com/drive/folders/1rIS0M8CnpnITqY0lA9b8zsBICP86iTzI?usp=sharingKursmaterialet från mina kurser för Dagens Medicin hittar du på denna länk.