Självbild, självinsikt och självkänsla

Självkänsla, självbild och självförtroende 


Självkänsla, självförtroende, självkärlek, självrespekt, självbild, självuppfattning, självvärdering... Är det någon skillnad, och spelar det någon roll? Vad menas med att ha god självkänsla, och varför är sådan bra att ha? Dessa fenomen är tätt sammanvävda med begreppen integritet och samarbete, så titta gärna även på den sidan.


Med självkänsla brukar man syfta på vad jag vet om mig själv och hur jag förhåller mig till det jag vet, om mitt värde i mina egna ögon. Självförtroende handlar om hur jag ser på mina prestationer inom olika områden. Min självkänsla hämtar jag med fördel inifrån, medan mitt självförtroende bestäms av hur väl jag lyckas med det jag föresätter mig att göra. Det enda rimliga att värdera är huruvida jag gjort så bra jag kunde utifrån omständigheterna. Processen har jag en viss kontroll över, men resultatet beror ofta på fler faktorer än min egen insats. Har jag gjort mitt bästa får det vara gott nog, om det så gick åt skogen. Det finns med andra ord alltid ett sätt att lyckas, oavsett utfallet. På så vis tar jag kommandot över min självuppfattning istället för att vara utlämnad till omständigheter bortom mitt inflytande. Om man är psykopat håller inte detta resonemang, men psykopater besväras å andra sidan sällan av taskig självkänsla och läser för övrigt knappast sidor som denna. De är för övrigt ett exempel på den motsatta problematiken, nämligen att det finns gott om människor som har en omotiverat hög självuppfattning. Dessa ställer ofta till med mer bekymmer än de med inadekvat låg självuppfattning. "Självförtroende utan kompetens kallar jag arrogans" som någon sa. En "bra" självuppfattning är väl kalibrerad med den jag är och vad jag uträttar. Se den rosa rutan nedan för mer om begreppsförvirringen.


Betänk för övrigt hur mycket vi kan lära av våra "misslyckanden" och "negativa" känslor! Det som går oss väl lär vi oss vanligen inte lika mycket av, tvärtom finns det en risk för att framgången gör oss än mer odrägliga och narcissistiska än vi redan är.


Vill du veta mer så läs en bok eller två av Jesper Juul - detta är hans paradgren.

"Mamma är bäst!"

Ingen är som mamma, åtminstone inte när det gäller utvecklandet av självkänslan.

Jo, pappa. Om han uppför sig som en sådan.

Begreppsförvirring i självträsket


Känn dig själv, sa redan Oraklet i Delphi, men vad menade hon egentligen med det? Och ovillkorlig kärlek sägs vara bra för utvecklingen av självkänslan, men stämmer det? Som bebis har jag all rätt att förvänta mig att andra ska älska mig oavsett hur jag beter mig, men hur blir det om jag även i vuxen ålder kräver ovillkorlig kärlek oavsett hur jag är?


Området lider av en bedrövlig begeppsförvirring. För det första är ”självet” ett begrepp som används när man pratar om vår identitet, och som brukar särskiljas från vårt ”jag” och vårt ”mig”. "Självkänsla" ligger nära "självuppskattning" och översätts på engelska bäst med "self-esteem" som i sin tur ligger nära "self-love". Att skilja från "self-confidence", "självförtroende", som handlar om mina prestationer och vad jag kan. Det föreligger en avsevärd sammanblandning i självhjälpslitteraturen, där många böcker som säger sig handla om självkänsla egentligen syftar på självförtroende.


Jesper Juul inbegriper i uttrycket självkänsla både vad vi vet om oss själva (självkännedom, självinsikt, självförståelse) och hur vi förhåller oss till det vi vet (självkärlek, självuppskattning, självrespekt). Juuls sammanslagning av dessa två aspekter i ett begrepp får ibland besvärande konsekvenser. Personligen föredrar jag att prata om självinsikt/självkännedom respektive självrespekt/självkärlek. Det finns människor som vet förvånansvärt litet om sig själva och ibland har mycket de skulle behöva ta itu med, men som ändå tycker om sig själva. Andra vet mycket mer om sig själva men tycker inte om vad de ser. Vem har god respektive dålig ”självkänsla” av dessa? Det allra viktigaste är som jag ser det att jag har en god självkännedom, vilket innebär  att jag har nyanserade kartor gällande mig själv, mina behov och hur jag uppfattas av andra. Först när jag förstår hur andra uppfattar mig har jag en chans att göra något åt de sidor av mig själv som ställer till det i kontakten med andra.


Utöver dessa begrepp pratar man också om basal respektive prestationsbaserad självkänsla, vilka ligger relativt nära Juuls självkänsla respektive självförtroende. Som jag ser det klarar man man sig bra med fyra begrepp inom området: självbild, självkännedom, självrespekt och självförtroende.


Brené Brown: The power of vulnerability

Fantastisk författare som har skrivit flera böcker, bland annat den självutlämnande  "Daring greatly". Här i ett framträdande på TED talks 2010. Missa inte!

Föräldraföreläsning på Östemalmsskolan 2007

Här skulle vi samla in pengar till Veroncias klassresa, och lyckades efter visst dividerande få låna skolans aula en kväll för denna föreläsning. Det kom väl ett femtiotal föräldrar och inbringade några tusen kronor. Presentationen är omfattande och tar upp en mängd aspekter på föräldraskap och barns uppväxt, bland annat vad den kloke föräldern kan göra för att stötta utvecklandet av självkänsla, integritet och personligt ansvarstagande. Samt något om vad vi vuxna själva kan göra för vår självkänsla. Jesper Juul, Lars Gustafsson, Wayne Dyer, Gordon Livingston, Ross W. Greene och många andra får komma till tals.

Tankar av Jesper Jul om självkänsla och självförtroende

Jag har försökt sammanställa några av huvudtankarna i föreläsningen ovan i vanlig text. Gick hyggligt, men jag har inte haft kraft att rensa bort en och annan upprepning. Den som inte har tid att läsa en hel bok av Jesper Juul kan nog ha användning för denna sammanfattning, vare sig syftet är att stärka sin egen självkänsla eller se till att inte sabotera utvecklingen av sina barns självkänsla.

Transform your life by being who you really are.


Brené Brown, Daring greatly