Gnesta kommun

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Gnesta kommun, september 2019

Tankar om goda samtal (första dagen), pärmversionen.

Detta är den ursprungliga versionen, och den som ni har fått i era tryckta kurspärmar.


Tankar om goda samtal (första dagen), uppdaterad

Detta är en uppdaterad version av filen ovan, och i likhet med den ett urval av bilder från den större samlingen nedan. 124 sidor med 6 bilder vardera, så du kommer en bra bit på vägen redan med dessa bilder.


Tankar om goda samtal (första dagen), hela materialet

348 sidor med 6 bilder vardera, en rejäl kursbok alltså. Bara att hugga in!


Sjukdomarna (andra dagen), en sammanfattning

Ungefär de bilder ni har fått i kurspärmen.


Sjukdomarna (andra dagen), hela materialet

82 sidor x 6 bilder om den vardagspsykiatri som jag tror att alla som arbetar med människor kan ha god nytta av att känna till. Psykisk ohälsa är väldigt vanligt ute i stugorna - och på din arbetsplats!


Samtalstips från Terapins gåva

Denna lathund har jag plitat ihop för den som vill få stöd i att bli en riktigt god samtalare. Prata inte om struntsaker med dina medarbetare - prata om sådant som är viktigt för oss alla, som livet, kärleken, meningen, sorgen, barnen och döden. Obligatorisk läsning för alla deltagare:-)

Mer läsning för chefer hittar du på denna flik från när jag föreläste för Båstad kommun för ett par år sedan. Jättemycket mer.